Your address will show here +12 34 56 78
KOSZTY KOMORNICZE
Komornik za swoją pracę nalicza opłatę egzekucyjną. Na chwilę obecną funkcjonują trzy stawki takiej opłaty: 5%, 8% oraz 15%. Oprócz opłat egzekucyjnych dłużnik obciążany jest wydatkami których poniesienie było niezbędne do celowej egzekucji. W konsekwencji jesteście Państwo obciążani ogromnymi kosztami dodatkowymi często stanowiącymi ok. 50% Państwa zadłużenia.

W przypadku egzekucji z nieruchomości Komornik Sądowy nalicza najwyższą z wymienionych stawek, czyli 15%. Najkorzystniejszym dla dłużnika sposobem spłaty długu jest spłata bezpośrednio do wierzyciela. W takiej sytuacji wierzyciel od razu po wpłacie dysponuje całą wpłaconą przez Państwa kwotą, a Komornik Sądowy może pobrać opłatę egzekucyjną w najniższej wysokości – 5%.

Bardzo często Komornicy Sądowy zawyżają swoje opłaty korzystając z niskiej świadomości prawnej dłużników. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny ma obowiązek wydać postanowienie, w którym przedstawi koszty egzekucji jakimi zostaliście Państwo obciążeni. Poprawność takiego postanowienie można zweryfikować poprzez złożenie skargi. Termin na złożenie skargi na koszty komornicze wynosi jedynie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Jeżeli ten termin minął, a znajdziecie Państwo w otrzymanym postanowieniu informację o doliczeniu do opłaty egzekucyjnej podatku VAT, to istnieje możliwość odzyskania od Komornika Sądowego tego podatku.
Napraw swoją sytuację już teraz.
Raz na zawsze wyjdź ze spirali zadłużenia.
Napisz do nas, a doradzimy Ci, jak i w jakim momencie należy ogłosić upadłość.
Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie postępowania i jesteśmy z naszym Klientem do zakończenia postępowania.