Your address will show here +12 34 56 78
O NAS
KONCYLIATOR
ZARZĄDZANIE WIERZYTELNOŚCIAMI SP. Z O.O.

jest jedną z nielicznych firm w Polsce specjalizującą się w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości zadłużonych. Zajmujemy się obsługą procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości na zlecenie wierzycieli, którzy posiadają zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach swoich klientów. Oferowane przez nas usługi wykonujemy zawsze w sposób bezpośredni, bez zlecenia zadań podwykonawcom. Naszym celem jest wsparcie procesu odzyskiwania należności poprzez przekonanie dłużnika do sprzedaży swojej nieruchomości i uregulowaniu należności u wierzyciela, bez konieczności przekazywania sprawy komornikowi sądowemu. 
KONCYLIACJA

to forma rozwiązywania sporów przez osobę trzecią, która – poza wysłuchaniem i nakłanianiem stron do porozumienia – przedstawia własne rozwiązania, uwzględniając przy tym oczekiwania wszystkich podmiotów zaangażowanych w spór.

Decydując się na nazwę spółki – KONCYLIATOR – nawiązujemy do idei instytucji koncyliacji oraz mediacji, podkreślając sposób naszego podejścia do spraw, którymi się zajmujemy.
Spółkę tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści do spraw sprzedaży nieruchomości. Prowadząc działalność od przeszło dwóch lat dość często współpracujemy z samymi dłużnikami, działając z polecenia. Reprezentujemy ich posiadając odpowiednie pełnomocnictwa oraz zgody, negocjujemy ich zobowiązania, doprowadzamy do wyjścia ze spirali zadłużenia.
Działamy na rynku nieruchomości świadcząc usługę mediacji pomiędzy wierzycielami a dłużnikami, zwaną Dobrowolną Sprzedaży Nieruchomości. Skutecznie zmniejszamy straty finansowe wierzycieli poprzez aktywne działania mediacyjne oraz sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności. Prowadząc sprzedaż ponad 150 nieruchomości znamy nieruchomości, ich problemy oraz problemy ich właścicieli. Nie są nam obce bardzo trudne sprawy, takie jak rozwody, podziały majątku czy służebności. Świadczone przez nas usługi są atrakcyjną alternatywą w stosunku do postępowania egzekucyjnego. Działania komorników są z reguły długotrwałe i kosztowne dla obydwu stron sporu. Jedynie wsparcie bezstronnego mediatora pozwala na zakończenie sprawy w sposób satysfakcjonujący zarówno dla wierzyciela, jak i dla obydwu stron.