Your address will show here +12 34 56 78
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA
Długi nagle urosły nie z Twojej winy i zadłużenie nie pozwala dalej normalnie funkcjonować. Sytuacje losowe, śmierć czy choroba najbliższej osoby, nieprzewidziane wydatki. To wszystko wystarczy żeby wpaść w spiralę zadłużenia. Dla tego typu sytuacji przewidziała jest upadłość konsumencka.

Pomagamy rzetelnie ocenić sytuację materialno-prawną klienta. Ustalić plan spłaty wierzycieli. Sprzedać nieruchomość. Prawidłowo napisać wniosek o upadłość bez ryzyka odrzucenia przez sąd.

Posiadamy zespół specjalizujący się w zakresie upadłości. Kompleksowe usługi w tym zakresie obejmują m.in.:
  • przygotowanie klienta do upadłości, w tym ustalenie optymalnego momentu na złożenie wniosku, analiza majątku i stanu zadłużenia klienta, oszacowanie kosztów postępowania upadłościowego, na które upadły musi zabezpieczyć środki,
  • sporządzenie wniosku o upadłość dla klienta,
  • przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o upadłość, także dzięki wsparciu profesjonalnych księgowych, którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu bilansów zgodnych z ustawą prawo upadłościowe,
  • reprezentacja klienta w toku postępowania upadłościowego,
  • współpraca z Tymczasowym Nadzorcą Sądowym, sporządzanie ewentualnych zarzutów i zastrzeżeń do złożonej przez TNS opinii,
  • reprezentacja klienta w toku postępowania po ogłoszeniu upadłości, w tym współpraca z syndykiem, pomoc syndykowi w poszukiwaniach nabywców na majątek upadłego, w tym nieruchomy w celu uzyskania najwyższych wpływów do masy upadłościowej i zminimalizowanie kosztów postępowania,
  • sporządzanie wniosku o umorzenie niespłaconych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań upadłego,
  • reprezentacja klienta w postępowaniach odwoławczych mogących wyniknąć w toku upadłości.
Napraw swoją sytuację już teraz.
Raz na zawsze wyjdź ze spirali zadłużenia.
Napisz do nas, a doradzimy Ci, jak i w jakim momencie należy ogłosić upadłość.
Oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie postępowania i jesteśmy z naszym Klientem do zakończenia postępowania.