Skip links
10 lat
doświadczenia

Oddłużanie Restrukturyzacje Upadłości

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Zostaw wiadomość, my oddzwonimy
  Kim jest Koncyliator?

  Koncyliator to osoba, która w swojej pracy wykorzystuje dwie popularne metody rozwiązywania konfliktów – koncyliację i mediację. Koncyliacja, polegająca na polubownym załatwianiu sporów, w połączeniu z mediacją, czyli metodą wprowadzającą bezstronnego pośrednika, daje nam Koncyliatora – osobę, która wysłucha, nakłoni do porozumienia oraz przedstawi własne propozycje rozwiązania problemu, uwzględniając przy tym oczekiwania obu stron.

  Zaufaj doświadczeniu!

  Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce specjalizującą się w pośrednictwie sprzedaży nieruchomości zadłużonych. Zajmujemy się obsługą procesu dobrowolnej sprzedaży nieruchomości na zlecenie wierzycieli, którzy posiadają zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomościach swoich klientów. Oferowane przez nas usługi wykonujemy zawsze w sposób bezpośredni, bez zlecenia zadań podwykonawcom. Naszym celem jest wsparcie procesu odzyskiwania należności poprzez przekonanie dłużnika do sprzedaży swojej nieruchomości i uregulowaniu należności u wierzyciela, bez konieczności przekazywania sprawy komornikowi sądowemu.

  Ugody - Bank, ZUS, Urząd Skarbowy
  Restrukturyzacje oraz postępowania układowe
  Upadłość konsumencka
  Dobrowolna sprzedaż nieruchomości
  Szczegóły
  Przesuń