Skip links
10 lat
doświadczenia

Oddłużanie
Restrukturyzacje
Upadłości

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Zostaw wiadomość, my oddzwonimy
  Skutecznie pomagamy wyjść z zadłużenia

  Koncyliator to osoba lub instytucja, której zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu sporów oraz konfliktów. Jego głównym celem jest osiągnięcie porozumienia i ugody między zaangażowanymi stronami w sposób neutralny i bezstronny. Koncyliator działa jako mediator, który ma za zadanie ułatwienie dialogu między stronami, zrozumienie ich potrzeb, obaw i punktów widzenia oraz pomaganie im w wypracowaniu wspólnego rozwiązania problemu. Koncyliator może przewodzić spotkaniom, zadawać pytania, proponować różne podejścia do rozwiązania konfliktu, a także wspierać komunikację między stronami.

  Proces koncyliacji może być stosowany w różnych obszarach, takich jak prawo pracy, prawo cywilne, sprawy rodzinne czy konflikty biznesowe. Spółka Koncyliator specjalizuje się w kompleksowym rozwiązywaniu problemów związanych z zadłużeniem osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Od 10 lat pomagamy naszym klientom wyjść z długów. Oferowane przez nas usługi zawsze wykonujemy w sposób bezpośredni, indywidualnie tworząc strategię działania dla każdego z nich.

  Oddłużanie

  Oddłużanie to proces, który ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zadłużenia danej osoby, przedsiębiorstwa czy instytucji. Celem tego procesu jest pomoc dłużnikom w spłacie długów, które przekraczają ich możliwości finansowe. Oddłużanie powinno zostać przeprowadzone w taki sposób, aby umożliwić im ponowne zdobycie stabilności finansowej.

  Restrukturyzacje

  Restrukturyzacja to proces zmiany i dostosowania warunków spłaty długu przez osobę lub przedsiębiorstwo, których zadłużenie stało się trudne do spłacenia zgodnie z oryginalnymi warunkami umowy kredytowej lub pożyczkowej. Celem restrukturyzacji jest ułatwienie dłużnikowi uregulowania swoich zobowiązań i uniknięcie sytuacji niewypłacalności.

  Zaufaj profesjonalistom w koncyliacji finansowej

  Koncyliator w swojej pracy wykorzystuje dwie popularne metody rozwiązywania konfliktów – koncyliację i mediację. Koncyliacja, polegająca na polubownym załatwianiu sporów, w połączeniu z mediacją, czyli metodą wprowadzającą bezstronnego pośrednika, daje nam KONCYLIATORA – osobę, która wysłucha, nakłoni do porozumienia oraz przedstawi własne propozycje rozwiązania problemu, uwzględniając przy tym oczekiwania obu stron.

  Koncyliator charakteryzuje się wysokimi umiejętnościami w zakresie negocjacji, komunikacji interpersonalnej oraz rozwiązywania konfliktów. Działalność koncyliatora pomaga uniknąć długotrwałych i kosztownych sporów pomiędzy zaangażowanymi stronami sporu, co prowadzi do szybszego i bardziej satysfakcjonującego rozwiązania istniejących problemów. Warto także przy tym podkreślić, że rola koncyliatora nie jest tożsama z rolą arbitra, który samodzielnie podejmuje wszystkie decyzje rozstrzygające konflikt.

  Upadłości

  Upadłość konsumencka, znana również jako upadłość osoby fizycznej, to formalny proces, który umożliwia osobie zadłużonej wzięcie odpowiedzialności za swoje długi i rozwiązanie problemów finansowych. Jest to procedura skierowana do osób fizycznych, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacać swoich długów.

  Ugody

  Ugoda z wierzycielem, znana również jako układ, to porozumienie zawarte między dłużnikiem a wierzycielem w celu uregulowania spłaty zadłużenia w sposób bardziej korzystny dla obu stron. Głównym celem ugody jest zazwyczaj uniknięcie dalszych problemów związanych z niespłacaniem długu oraz rozwiązanie trudności finansowych dłużnika.

  Poznaj opinie naszych klientów

  Firma przyjazna środowisku

  Jako świadome przedsiębiorstwo dążymy do minimalizowania swojego wpływu na środowisko naturalne i podejmujemy aktywne działania na rzecz ochrony przyrody oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Staramy się postępować w sposób odpowiedzialny wobec środowiska w codziennych działaniach związanych z funkcjonowaniem firmy.

  "Zielony"
  transport

  Ograniczone
  zużycie papieru

  Biurowe
  eko-produkty

  Oszczędność
  energii

  Szczegóły
  Przesuń