Skip links
Dla Dłużnika

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Spółkę Koncyliator tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści od sprzedaży nieruchomości.

Dla dłużnika
01

Analiza dokumentów

Analiza dokumentów dłużnika przed złożeniem wniosku do upadłości to kluczowy krok, który dłużnik powinien podjąć, aby ocenić swoją sytuację finansową, zrozumieć swoje zadłużenie i określić, czy wniosek o upadłość jest odpowiednim rozwiązaniem. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do upadłości, dłużnik powinien zbierać i oceniać różne dokumenty, które mogą mieć wpływ na proces upadłościowy.

Analiza dokumentów dłużnika przed złożeniem wniosku do upadłości pozwala lepiej zrozumieć swoją sytuację finansową i podjąć przemyślaną decyzję. Warto również skonsultować się ze specjalistą w sprawach upadłości, który pomoże w zrozumieniu wszystkich aspektów procesu upadłościowego i pomoże w przygotowaniu właściwego wniosku do sądu.

Analiza dokumentów pozwala ocenić sytuację finansową oraz możliwości uregulowania zobowiązań.

Dla Dłużnika
02

Analiza dokumentów jest istotna zarówno dla dłużnika, który może potrzebować pomocy prawnej w restrukturyzacji długów lub złożeniu wniosku o upadłość, jak i dla wierzycieli, którzy chcą podjąć odpowiednie kroki w celu odzyskania swoich roszczeń. Warto również zauważyć, że złożenie wniosku o upadłość jest poważnym krokiem, który ma dalekosiężne konsekwencje, dlatego dokładna analiza dokumentów i sytuacji jest kluczowa przed podjęciem tej decyzji.

To ważne narzędzie, które pomaga zrozumieć przyczyny kłopotów finansowych, ocenić ryzyko i określić, czy upadłość jest odpowiednim rozwiązaniem. Może to dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, które zmagają się z poważnymi problemami finansowymi i trudnościami w spłacie zobowiązań.

Dla dłużnika
03

Metody oddłużania

Umowy kredytowe

Dłużnik powinien zebrać wszystkie umowy kredytowe, umowy pożyczkowe, faktury, wyciągi bankowe i inne dokumenty związane z jego zadłużeniem. To pomoże mu zrozumieć wielkość długu, odsetki, terminy spłaty i inne ważne szczegóły.

Dochody i wydatki

Dłużnik powinien dokładnie przeanalizować swoje dochody i wydatki, w tym wynagrodzenia, zyski z działalności gospodarczej, rachunki za mieszkanie, jedzenie, opłaty za kredyty i pożyczki, koszty życia, itp. To pozwoli oszacować zdolności do spłaty zadłużenia w przyszłości.

Stan majątku

Dłużnik powinien sporządzić listę swojego majątku, w tym nieruchomości, pojazdów, oszczędności, inwestycji i innych aktywów. To może pomóc w zrozumieniu wartości majątku i jego potencjalnej roli w procesie upadłościowym.

Inne zobowiązania

Dłużnik powinien zbadać wszelkie inne zobowiązania, takie jak zaległe rachunki, pozwolenia na budowę, alimenty, itp. Warto mieć pełny obraz swoich długów i zobowiązań finansowych.

Dane dotyczące wierzycieli

Dłużnik powinien zbadać dane dotyczące swoich wierzycieli, w tym ich nazwy, adresy i aktualne salda. To może ułatwić proces zgłaszania wierzytelności w ramach procedury upadłościowej.

Dla Dłużnika
04

Zaufanie do specjalistów przy analizie dokumentów pozwala dłużnikowi lepiej zrozumieć swoją sytuację finansową i podjąć najlepsze kroki w związku z ewentualnym wnioskiem o upadłość. Dzięki naszej pomocy możesz podjąć świadome decyzje i zachować poufność w swoich finansowych kwestiach.

Przy analizie dokumentów warto zwrócić się do Koncyliatora z uwagi na naszą wiedzę, doświadczenie i profesjonalne doradztwo w zakresie sytuacji finansowej. Pomagamy minimalizować ryzyko, prezentujemy różne opcje rozwiązań zadłużenia, a także znamy prawo i procedury związane z upadłością.

Szczegóły
Przesuń