Skip links
Dla Dłużnika

Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości

Skutecznie działamy na rynku nieruchomości świadcząc usługę mediacji pomiędzy wierzycielami a dłużnikami, zwaną "Dobrowolną Sprzedażą Nieruchomości". Jej celem jest pomoc kredytobiorcom hipotecznym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i zalegają ze spłatą długu.

Dla Dłużnika
01

Program DSN Koncyliator

Prowadząc sprzedaż ponad 250 mieszkań, domów, działek oraz lokali użytkowych i gospodarczych znamy nieruchomości, ich problemy oraz problemy ich właścicieli. Nie są nam obce bardzo trudne sprawy, takie jak rozwody, podziały majątku czy służebności. Świadczone przez nas usługi są atrakcyjną alternatywą w stosunku do postępowania egzekucyjnego.

Działania komorników są z reguły długotrwałe i kosztowne dla obydwu stron sporu. Jedynie wsparcie bezstronnego mediatora pozwala na zakończenie sprawy w sposób satysfakcjonujący zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości jest rozwiązaniem o tyle dobrym dla klienta, że zyskuje on czas na sprzedaż nieruchomości, a także na spłatę zadłużenia.

Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości to często także jedyny sposób na uniknięcie egzekucji komorniczej i wszystkich związanych z tym stresów oraz strat finansowych. Ponadto w przypadku programu DSN to klient, a nie bank, sprzedaje nieruchomość, co pozwala mu na samodzielne ustalenie kwoty transakcji.

Podsumowując – program Dobrowolnej Sprzedaży Nieruchomości to:

 • możliwość uzyskania jak najwyższej ceny za nieruchomość,
 • znaczne ograniczenie kosztów odzyskania należności,
 • wielokrotnie krótszy czas postępowania.
Dla Dłużnika
02

Sprzedaż nieruchomości – porównanie

Egzekucja komornicza:

 • za 3/4 lub 2/3 wartości rynkowej w ciągu kilku lat,
 • dodatkowe koszty sądowe, komornika, biegłego, ogłoszeń prasowych, licytacji,
 • wynagrodzenie komornika regulowane ustawą.

Dobrowolna Sprzedaż Nieruchomości:

 • za wartość rynkową,
 • w ciągu kilku miesięcy,
 • wynagrodzenie pośrednika ustalane indywidualnie.
Dla Dłużnika
03

Ocena nieruchomości przy zakupie wierzytelności

 • Priorytetowa realizacja zlecenia w ciągu tygodnia od zamówienia.
 • Dokładna dokumentacja zdjęciowa, nawet najtrudniej dostępnych nieruchomości.
 • Szczegółowy raport z oceną możliwości odzyskania należności z nieruchomości.

Profesjonalna ocena nieruchomości przy zakupie pakietów wierzytelności od instytucji finansowych.

Krok 1

Analiza otrzymanych nieruchomości pod kątem dokładnej lokalizacji

Krok 2

Wyszukanie w dostępnych źródłach informacji o nieruchomości oraz o dłużniku

Krok 3

Ocena stanu technicznego nieruchomości, wykonanie dokumentacji zdjęciowej

Krok 4

Kontakt z dłużnikiem – uzyskanie informacji o zainteresowaniu dalszą współpracą

Krok 5

Dodatkowy wywiad środowiskowy, uzyskanie informacji od sąsiadów

Krok 6

Oszacowanie możliwej do uzyskania ceny nieruchomości

Krok 7

Określenie czasu i ścieżki sprzedaży nieruchomości

Krok 8

Przekazanie do funduszy raportu z działań

Dla Dłużnika
04

Proces dobrowolnej sprzedaży nieruchomości

 • Umiejętność nawiązania współpracy z dłużnikiem jako bezstronny mediator.
 • Skuteczne działania sprzedażowe.
 • Negocjacje i uzyskiwanie promes od innych wierzycieli.
 • Współpraca z ZUS, US oraz komornikami.
 • Systematyczne raportowanie o działaniach sprzedażowych.

Program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości dla osób mających problem ze spłatą kredytu hipotecznego.

Krok 1

Przydzielenie zlecenia do obsługi, analiza stanu prawnego

Krok 2

Dotarcie do nieruchomości i przekonanie dłużnika do współpracy

Krok 3

Przygotowanie prezentacji, ustalenie atrakcyjnej ceny

Krok 4

Zawieszenie banerów, umieszczenie ogłoszeń w serwisach internetowych

Krok 5

Wyszukanie i przekonanie do zakupu nabywców nieruchomości

Krok 6

Ustalenie rozdziału środków ze sprzedaży nieruchomości

Krok 7

Negocjacje z komornikiem, ZUS, US oraz innymi wierzycielami

Krok 8

Uzyskanie niezbędnej dokumentacji oraz zgód na wykreślenie hipotek

Home
Account
Cart
Search
Szczegóły
Przesuń