Skip links
O Nas

Doświadczenie i profesjonalizm

Spółka Koncyliator jest jedną z nielicznych firm w Polsce specjalizującą się w kompleksowym rozwiązywaniu problemów związanych z zadłużeniem osób fizycznych oraz przedsiębiorstw. Od 10 lat pomagamy naszym klientom wyjść z długów i uniknąć problemu egzekucji komorniczej.

O nas
01

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Koncyliator Zarządzanie Wierzytelnościami Spółka z o.o.
Plac Wolności 41, 42-440 Ogrodzieniec
tel. 730 000 017, e-mail: nieruchomosci@koncyliator.pl

1. Administratorem Danych Osobowych jest:

Prezes Zarządu Paulina Dutkiewicz

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

4. Państwa dane osobowe pochodzą z ogólnie dostępnych źródeł, takich jak między innymi: obwieszczenia o licytacjach komorniczych z portalu www.licytacje.komornik.pl oraz z przeglądarki elektronicznych ksiąg wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości ekw.ms.gov.pl.

5. Podstawy prawne przetwarzania:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

– Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: przez czas określony przepisami prawa.

9. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

10. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest niezbędne. W niniejszym przypadku jest warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych.

Home
Account
Cart
Search
Szczegóły
Przesuń