Licytacje

Licytacja z nieruchomości
to nie koniec świata

Licytację można porównać do choroby...

Krok 1

Pierwszy kontakt – Zgłoszenie problemu

Każdy człowiek w momencie stwierdzenia kłopotów ze zdrowiem powinien udać się do lekarza specjalisty, który w odpowiedni sposób zajmie się naszymi dolegliwościami.

Podobnie sytuacja wygląda w kwestii mieszkania czy domu – jeśli naszą nieruchomość zaczynają dotykać problemy, powinniśmy skierować się do odpowiedniego specjalisty. Koncyliator to sprawdzona i doświadczona firma zajmująca się obsługą nieruchomości zadłuzonych.

Krok 2

Identyfikacja dolegliwości – Ustalenie zadłużenia

Pierwszym zadaniem każdego lekarza jest zapoznanie się z objawami choroby, na którą cierpi pacjent. Osoba chora powinna dokładnie opisać swoją przypadłość.

Firma Koncyliator na tym etapie określa stan faktyczny naszego całkowitego zadłużenia. Dłużnik powinien ujawnić wszystkie swoje problemy związane z nieruchomością oraz innymi zadłużeniami, które posiada – w tym między innymi postanowienia komornicze.

Krok 3

Przedstawienie diagnozy – Plan działania

Znając wszystkie objawy związane z wystąpieniem choroby, lekarz jest w stanie określić diagnozę medyczną stanu chorego, formułując przy tym plan leczenia pacjenta.

Znając stan naszego zadłużenia, firma Koncyliator przedstawi nam możliwości rozwiązania problemu. Precyzyjnie określi całą drogę, którą dłużnik musi przejść do stanu całkowitego oddłużenia, określając przy tym zakres poszczególnych kroków oraz czas ich trwania.

Krok 4

Podjęcie leczenia – Przygotowanie oferty

Kluczowym momentem walki z każdą chorobą jest rozpoczęcie procesu leczenia. Jego celem jest przywrócenia pełnego zdrowia choremu, a także poprawa jego jakości życia.

Powierzając firmie Koncyliator obsługę naszych długów, pozwalamy jej podejmować działania w naszym imieniu. W zależności od sytuacji może to być na przykład sprzedaż nieruchomości, negocjacje z wierzycielami, umorzenie odsetek czy podpisanie ugody.

Krok 5

Wykonanie zabiegów – Negocjacje z wierzycielami

Aby przywrócić chorego do pełni zdrowia, lekarz podejmuje odpowiednie czynności medyczne. Korzysta przy tym z różnego rodzaju leków i aparatury, dobranych pod kątem danego pacjenta.

W swoim działaniu firma Koncyliator dąży do sprzedaży nieruchomości na jak najlepszych warunkach dla dłużnika. Wykorzystując swoje doświadczenie, wypracowane sposoby negocjacji oraz znajomość różnego rodzaju narzędzi prawnych, jest w stanie skutecznie nam pomóc wyjść z zadłużenia.

Krok 6

Czas rehabilitacji – Sprzedaż nieruchomości

Nierozłączną częścią procesu leczenia jest rehabilitacja, czyli kompleksowe działania mające na celu przywrócenie choremu nie tylko pełnej sprawności fizycznej, ale także psychicznej.

Po sprzedaży nieruchomości firma Koncyliator pomoże nam stanąć na nogi. Formy oferowanej pomocy odpowiadają potrzebom dłużnika – w przypadku utraty nieruchomości może to być znalezienie innego mieszkania, a jeśli nadal będziemy posiadali długi, to Koncyliator zajmie się ich oczyszczeniem.

Krok 7

Wyleczenie choroby – Upadłość konsumencka

Po przejściu przez wszystkie fazy terapii medycznej – od rozpoznania choroby, określenia rokowań, skutecznego leczenia oraz okresu rekonwalescencji – pacjent zostaje w pełni wyleczony.

Dzięki firmie Koncyliator możemy wyjść z kłopotów związanych z zadłużeniem nieruchomości i zacząć na nowo swoje życie. Firma Koncyliator pomoże Państwu wyjść ze wszystkich długów, nie tylko tych związanych z nieruchomościami, czego dowodem są liczne referencje, które otrzymaliśmy.