Skip links
Dla Dłużnika

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Spółkę Koncyliator tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści od sprzedaży nieruchomości.

Dla dłużnika
01

Oddłużanie

Oddłużanie to proces, który ma na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie zadłużenia danej osoby, przedsiębiorstwa lub instytucji. Jest to podejście mające na celu pomóc dłużnikom w spłacie długów, które przekraczają ich możliwości finansowe, aby umożliwić im ponowne zdobycie stabilności finansowej. Oddłużanie może być realizowane na różne sposoby, zależnie od indywidualnych okoliczności i przepisów prawnych danego kraju.

Warto podkreślić, że oddłużanie jest zazwyczaj procesem wymagającym czasu, wysiłku i odpowiedniej strategii. Wszystkie podejmowane działania powinny być przemyślane, a najlepiej skonsultować się z doradcą w celu uzyskania odpowiedniej pomocy i wsparcia w procesie oddłużania.

Oddłużanie to podjęcie działań w celu uregulowania swojego zadłużenia na korzystnych warunkach.

Dla Dłużnika
02

Pierwszym krokiem w kierunku skutecznego oddłużenia jest dokładne zrozumienie swojej sytuacji finansowej. To znaczy, zrobienie inwentaryzacji swoich długów, określenie ich wielkości, oraz zrozumienie, z jakimi kwotami oraz odsetkami mamy do czynienia. Można to zrobić poprzez stworzenie listy swoich wierzycieli, dokładne przestudiowanie warunków umów kredytowych oraz sprawdzenie swojego raportu kredytowego.

Oddłużanie wymaga dyscypliny finansowej. Ważne jest, aby zrozumieć swoje przychody i wydatki oraz stworzyć realistyczny budżet, który pozwoli na spłatę długów. Może to oznaczać ograniczenie zbędnych wydatków, poszukiwanie alternatywnych, tańszych rozwiązań i skupienie się na oszczędnościach.

Dla dłużnika
03

Metody oddłużania

Renegocjacja warunków spłaty

Dłużnicy mogą próbować negocjować z wierzycielami w celu uzyskania zmniejszenia kwoty długu, zmiany terminów spłaty lub innych warunków, które umożliwią łatwiejszą spłatę długu.

Konsolidacja długów

Konsolidacja długów polega na łączeniu wielu zadłużeń w jedno większe, zazwyczaj z niższą stopą procentową lub dłuższym okresem spłaty. To może pomóc w uporządkowaniu finansów i zmniejszeniu miesięcznych rat.

Uzyskanie pożyczki na spłatę długów

W niektórych przypadkach dłużnicy mogą ubiegać się o nową pożyczkę lub kredyt, którym spłacą swoje obecne długi. Jest to nazywane pożyczką konsolidacyjną.

Restrukturyzacja zadłużenia

W przypadku przedsiębiorstw i organizacji restrukturyzacja zadłużenia może obejmować zmianę warunków spłaty, umorzenie części długu, sprzedaż aktywów lub inny rodzaj reorganizacji finansowej.

Upadłość konsumencka/przedsiębiorstwa

W sytuacjach, gdy inne metody oddłużania są niemożliwe lub nieskuteczne, dłużnicy mogą rozważyć wniosek o upadłość konsumencką (w przypadku osób fizycznych) lub upadłość przedsiębiorstwa (w przypadku firm). To może prowadzić do restrukturyzacji długu lub całkowitego rozwiązania problemu zadłużenia.

Dla Dłużnika
04

Należy pamiętać, że w każdej sytuacji warto podjąć próbę negocjacji z wierzycielami. Czasami mogą być skłonni do zaoferowania ulg w spłacie, np. obniżenia odsetek, przyjęcia niższej kwoty jako pełnej spłaty lub ustalenia planu spłaty dostosowanego do możliwości dłużnika.

Firma Koncyliator pomaga w rozwiązaniu trudnych spraw i konfliktów w sposób skuteczny, obiektywny i przyjazny dla stron. Nasz sposób działania jest bardziej elastycznym i pozytywnym rozwiązaniem niż tradycyjne postępowanie sądowe, dlatego warto rozważyć skontaktowanie się w celu uzyskania profesjonalnej pomocy w rozwiązaniu problemu.

Home
Account
Cart
Search
Szczegóły
Przesuń