Skip links
Dla Dłużnika

Budujemy Twoją pozycję negocjacyjną

Spółkę Koncyliator tworzą ludzie z doświadczeniem zdobywanym podczas pracy w kancelariach komorniczych, sądach, instytucjach branży finansowej oraz firmach windykacyjnych. Firmę reprezentują ponadto restrukturyzator zadłużeń, prawnik, psycholog oraz specjaliści od sprzedaży nieruchomości.

Dla dłużnika
01

Upadłości

Jeśli utraciłeś zdolność do spłaty swoich zobowiązań i chciałbyś je umorzyć, powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jej głównym celem jest umożliwienie rozpoczęcia nowego życia finansowego poprzez umorzenie części lub wszystkich jej długów i zakończenie procesów windykacyjnych.

Jeśli przy tym masz wartościowy majątek, możesz wnioskować, aby sąd zatwierdził sprzedaż Twojego majątku osobie, którą to Ty wskażesz we wniosku i to za cenę, którą podasz. Nabywcą może być także Twój małżonek, rodzina albo powinowaci. Sprzedaż nastąpi w tym samym czasie, co ogłoszenie Twojej upadłości (najczęściej w ciągu kilku tygodni od złożenia wniosku do sądu), więc nie będziesz musiał obawiać się o przewlekłość postępowania.

Upadłość konsumencka pozwala uniknąć płacenia długów oraz rozwiązać problemy finansowe.

Dla Dłużnika
02

Co najważniejsze, z chwilą sprzedaży wszelkie obciążenia na majątku (np. hipoteki) wygasną, a nabywca nie będzie musiał się obawiać jakichkolwiek działań ze strony Twoich wierzycieli. Z sumy uzyskanej ze sprzedaży otrzymasz kwotę równą czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres do dwudziestu czterech miesięcy.

W procesie upadłości, osoba zadłużona musi udowodnić swoją niezdolność do spłacenia długów, a następnie jest zobowiązana do złożenia wniosku o upadłość do sądu. Ostatnim krokiem będzie umorzenie przez sąd pozostałych długów i powrót do życia bez windykatorów, sądów i komorników.

Dla dłużnika
03

Procedura upadłości

Składanie wniosku

Osoba zadłużona składa wniosek o upadłość konsumencką w odpowiednim sądzie lub przed organem upadłościowym. Wniosek ten musi zawierać informacje na temat majątku dłużnika, dochodów, długów oraz innych aspektów finansowych.

Ocena sytuacji finansowej

Sąd lub organ upadłościowy analizuje sytuację finansową osoby zadłużonej, aby potwierdzić, czy spełnia ona kryteria upadłości konsumenckiej. Może to obejmować także ustalenie, czy dłużnik jest w stanie spłacić swoje długi w przyszłości.

Plan spłaty lub likwidacji długów

W przypadku zatwierdzenia wniosku o upadłość konsumencką, sporządzany jest plan spłaty lub likwidacji długów. Plan ten może obejmować restrukturyzację zadłużenia, obniżenie kwoty długu, określenie warunków spłaty lub częściowe umorzenie długu.

Nadzór nad procesem

Procedura upadłości konsumenckiej podlega nadzorowi sądu lub organu upadłościowego. Dłużnik musi przestrzegać ustalonych warunków i terminów spłaty zobowiązań zgodnie z planem upadłościowym.

Dla Dłużnika
04

Upadłość konsumencka daje osobom zadłużonym szansę na rozpoczęcie od nowa, umożliwiając im uregulowanie swoich długów i odbudowanie swojej sytuacji finansowej. Warto jednak zaznaczyć, że procedura upadłości konsumenckiej ma również swoje konsekwencje, które mogą wpłynąć na zdolność kredytową i dostęp do niektórych dóbr czy usług w przyszłości.

Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, zawsze zaleca się skonsultowanie ze specjalistą, aby uzyskać pełne zrozumienie konsekwencji i opcji dostępnych w danym postępowaniu.

Home
Account
Cart
Search
Szczegóły
Przesuń