Skip links
Dla Wierzyciela

Współpraca z wierzycielami

Jednym z kluczowych obszarów naszych działań jest nawiązywanie, utrzymywanie oraz zarządzanie relacjami z wierzycielami. Taka forma współpracy ma na celu zapewnienie terminowej spłaty zobowiązań finansowych, które zostały podjęte przez dłużnika.

Dla wierzyciela
01

Oferta dla wierzycieli

Rozumiemy, że jako wierzyciel spotykacie się Państwo z wyzwaniami w dochodzeniu swoich wierzytelności. Dlatego jesteśmy gotowi pomóc w rozwiązaniu tych trudnych sytuacji w sposób profesjonalny i skuteczny. Gwarantujemy poufność oraz skoncentrowane działania, których celem jest osiągnięcie najlepszych rezultatów dla Państwa.

Nasz zespół ekspertów jest doświadczony w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami finansowymi i konfliktami. W naszej współpracy z wierzycielami, stawiamy na transparentność, uczciwość i terminowe spłaty, aby utrzymać zaufanie i budować długotrwałe relacje. Jeśli zechcecie Państwo skorzystać z naszych usług, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania więcej informacji o naszej firmie i naszych usługach.

Dla wierzyciela
02

Oferowane usługi

Negocjacje z dłużnikami

Skutecznie negocjujemy z dłużnikami w Państwa imieniu, dążąc do osiągnięcia porozumienia i znalezienia wspólnego rozwiązania.

Sporządzanie planów spłat

Tworzymy realistyczne plany spłaty, które uwzględniają sytuację finansową dłużników i umożliwiają odzyskanie wierzytelności.

Wspieranie mediacji

Jeśli konieczne, prowadzimy mediacje pomiędzy Państwem a dłużnikami w celu osiągnięcia ugody.

Monitoring spłat

Zapewniamy ścisły monitoring spłat, aby upewnić się, że warunki ugody są rzetelnie wypełniane.

Weryfikacja dokumentów

Dokładnie analizujemy dokumenty związane z wierzytelnościami, aby upewnić się o ich prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Dla Wierzyciela
03

Restrukturyzacja wierzytelności przedsiębiorstw

Postępowanie restrukturyzacyjne i windykacyjne wierzytelności przedsiębiorstw znacząco różni się od postępowania w stosunku do klienta detalicznego. W przedsiębiorstwie kluczową rolę odgrywa funkcjonowanie nieruchomości, na której opiera się biznes firmy. Dotyczy to zarówno magazynów, hal produkcyjnych, przemysłowych, restauracji, biur, mieszkań i hoteli. Zobowiązania wobec banku są jednymi z pierwszych, które nie są obsługiwane, gdyż nie godzą bezpośrednio w bieżącą działalność firmy, tak jak zobowiązania wobec kontrahentów, odbiorców i dostawców mediów.

Przedsiębiorcy mając doświadczenie w optymalizacji podatkowej, często znając się na nowinkach prawnych, widzą możliwości unikania bieżącej spłaty zobowiązań. Sprowadza się to do wyprowadzania zysków, na podstawie zawyżonych kwotowo umów i faktur, a także oddawania nieruchomości w zarząd czy dzierżawę. Mimo funkcjonowania przedsiębiorstwa, kredyty nie są spłacane lub są spłacane w minimalnym zakresie pomimo znacznej wartości nieruchomości. Ewentualne działania komorników mogą tylko zmniejszyć wartość nieruchomości – zajęcie nieruchomości czy ogólnodostępna informacja o licytacji odstrasza potencjalnych nabywców,

Dla Wierzyciela
04

Zarząd nad nieruchomością

Koncyliator jako jedna z nielicznych firm w Polsce wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wierzycieli oferuje profesjonalną usługę objęcia nieruchomości zarządem zarówno na podstawie ugody z dłużnikiem, jak i ustaleń sądu.

Dla Wierzyciela
05

Zarządzanie nieruchomościami trudnymi

  • Kompleksowa usługa zarządzania nieruchomością wraz z opracowywaniem sprawozdań dla sądu i banku.
  • Bieżąca administracja obiektem wraz z ochroną, sprzątaniem i konserwacją.
  • Renegocjacje zawieranych umów dotyczących nieruchomości.
  • Przywrócenie przedsiębiorstwu płynności finansowej i zdolności do regulowania zobowiązań kredytowych.
  • Przygotowanie nieruchomości do docelowej sprzedaży.
  • Pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości.

Zarządzamy tzw. trudnymi nieruchomościami, które nie przynoszą zysku, a bardzo często generują stratę.

Dla Wierzyciela
06

Bezpieczeństwo

Firma Koncyliator spełnia wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych stawiane przy przetwarzaniu dokumentów bankowych zgodnie z odpowiedni przepisami prawa, w tym z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz rekomendacjami Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego dotyczącymi zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym przez banki.

Firma wprowadziła w tym celu szereg odpowiednich procedur bezpieczeństwa systemów informatycznych i sieci oraz zasad kontroli ich realizacji w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych. Każdy z naszych pracowników jest odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa.

W firmie obowiązują procedury kontroli, raportowania i nadzorowania procesów ewentualnych nadużyć. Dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do aplikacji i baz danych firma używa, tworzy i utrzymuje profile bezpieczeństwa. Dane są zabezpieczone poprzez wykonywanie kopii zapasowych w czasie rzeczywistym oraz codzienne archiwizacje na zewnętrznych nośnikach.

Firma wykorzystuje zaawansowane urządzenia szyfrujące połączenia używane do przesyłania danych oraz specjalistyczne urządzenia zabezpieczające (sprzętowy firewall) separujące obszar danych od ogólnie dostępnej sieci internetowej. Dodatkowo wszystkie rozmowy telefoniczne firmy Koncylitor z jej klientami są rejestrowane elektronicznie.

Home
Account
Cart
Search
Szczegóły
Przesuń